La Academia Internacional de Música de Barcelona - AIMB ha signat un conveni de col·laboració amb el prestigiós Conservatori Superior Estatal de Música de Kazan, Rússia. Gràcies a aquesta col·laboració els alumnes de l'AIMB poden cursar el Títol de Grau Superior en...